TOPIK1_16th_20140320

0
2077

TOPIK PREPARATION 20140318

40 từ tiếp theo của Topik sơ cấp 
Hy vọng không ai bị “nghẹn” ^^

Xin tiếp nhận ý kiến của các bạn đối với phần giải thích nào bạn thấy còn chưa rõ, hay thiếu nội dung. Ngoài ra, các bạn có thắc mắc khác nữa xin để lại comment bên dưới  (Y)
P/s: Các bạn lớp mình tiêu hóa khá tốt lượng từ đã được cung cấp tính đến nay (dĩ nhiên còn rất nhiều từ ngoài lề, chưa kể những cấu trúc ngữ pháp nữa ^^)
Đang rất hy vọng vào buổi học tiếp theo vì đã hẹn các bạn ấy xem từ trước để đến lớp cùng giải thích cho nhau nghe 😉
*** Update: 2014/03/20 ***
Link đề thi và hơn 1500 từ cần phải học để thi TOPIK 1.

YPWORKS Keywords: hoc tieng han nhap mon, hoc tieng han so cap, hoc tieng han trung cap, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc, tu dien viet han

Hỏi đáp

Trao đổi