Cách nói gián tiếp trong tiếng Hàn – Bài 2B_~냐고 하다

0
4158
^^안뇽!!!
Sorry cả nhà vì sự chậm trễ  ㅠ ㅠ lý do thì nhiều vô kể nhưng toàn là 핑계 (bao biện) thôi í  🙁
Và đây là bài thứ hai của NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN phần TRUNG CẤP.
Nội dung vẫn là về 간접화법 cách nói gián tiếp mọi người nhé.

CÓ MỘT CHÚ Ý MÌNH ĐÃ QUÊN KHÔNG NHẮC ĐẾN TRONG BÀI NÀY >.<

ĐÓ LÀ VỚI CÁC ĐỘNG TỪ CÓ PÂC LÀ ㄹ

THÌ CHÚNG TA PHẢI BỎ ㄹ SAU ĐÓ MỚI THÊM  냐고  ㅠ ㅜ

RẤT XIN LỖI CÁC BẠN VÌ SƠ SUẤT NÀY.

VÍ DỤ

알다 => 아냐고

만들다 => 만드냐고

살다 => 사냐고

Hỏi đáp

Trao đổi