Tiếng Hàn trung cấp 1: Giới thiệu

0
4293

안뇽!!!

 
Chào cả nhà, bắt đầu từ tuần này (tuần thứ 3 của tháng 4), mình sẽ đăng tải các bài học TIẾNG HÀN. Nếu như nội dung các video trước có phần hơi ngắn gọn “quá” ^^ thì lần này, do không có video nên mình sẽ làm các bài cụ thể hơn và có đủ  kiểu bài tập cho mọi người luyện. Chả giấu gì mọi người, ông xã nhà mình mới đi học tiếng Hàn ở trung tâm với mấy bạn Indo, Trung Quốc và cả Việt Nam nên đang hóng lắm. Tiện làm cho hắn học thì mình xin phép được chia sẻ với mọi người luôn. Giáo trình lần này là sách học trên lớp của lão chồng ^^ 열린 한국어 II , theo đánh giá của mình thì mức độ có thể xếp vào dạng SƠ CẤP II hoặc TRUNG CẤP NON ạ  ;))
 
“자, 그러면 재미있게 공부합시다!!!”


열린 한국어 II – 1: 한국 생활 
 
Chủ đề đầu tiên được đưa ra là VĂN HÓA HÀN QUỐC
 
준비하기 Trước tiên sẽ là một số câu hỏi dành cho các bạn:
1    1)   여러분이 알고 있는 한국 문화에는 무엇이 있습니까?
     Bạn biết gì về văn hóa Hàn Quốc?
      2)   더 알고 싶은 한국 문화에는 어떤 것이 있습니까?
     Có điều gì về văn hóa Hàn Quốc mà bạn muốn biết thêm?
      3)   여러분 나라의 문화와 비슷한 점이나 다른 점을 이야기해 봅시다.
    Hãy thử xem những nét giống và khác với văn hóa nước bạn nhé.
 
 표현알기 Cùng tìm hiểu đôi nét văn hóa Hàn Quốc được đưa ra trong quyển sách này  nhé.
 수저를 사용하다                          _____________________________
 상을 차리다                               _____________________________
 이불을 펴다/개다                        _____________________________
 방바닥에 앉다                            _____________________________
 두 손으로 드리다/ 받다                 _____________________________
 고개를 숙여서 인사하다                 _____________________________
 자리를 양보하다                          _____________________________
Về phần này, xin phép không có ý kiến ^^ có khi mọi người còn biết nhiều hơn mình. Hãy chia sẻ với trang web nhé.

Hỏi đáp

Trao đổi