HỌC TIẾNG HÀN QUỐC QUA TIN TỨC -BÀI 1

0
10843

[TIẾNG HÀN TRUNG CẤP] HỌC TIẾNG HÀN QUA DỊCH TIN TỨC

Mời các bạn cùng luyện dịch tiếng Hàn và mở rộng vốn từ vựng qua các phần dịch tin thời sự ngắn của Hàn Quốc.

Script

한국노총과 민주노총은 내년도에 적용될 최저 임금을 올해보다 28.6% 올려 시급 기준 6700원으로 결정할 것을 요구했습니다. 양대 노총은 경제성장률과 물가상승률 거시경제 지표와 노동자 설문조사 결과를 반영해 이같은 액수를 산출했다고 전했습니다.

Hỏi đáp

Trao đổi