Tiếng Hàn trung cấp 1: Bài 1 한국 생활_게 되다

0
10103

Bài 1한국 생활

Cấu trúc: 게 되다

Hơi buồn ngủ rồi đây  ~.`~ nhưng thôi up nốt cho ông chồng mai còn đi học nào. Ngữ pháp thứ 3 mọi người nhé. Hãy cùng đếm coi hết quyển sách này có bao nhiêu cấu trúc chúng ta được học nghen. ^^
 
   ~게 되다: trở nên, trở thành, chỉ sự thay đổi do có lý do, chứ không phải tự nhiên  mà thành
  
* Các bạn chú ý phân biệt với cấu trúc ~/ 지다 chỉ sự thay đổi mang tính tự    nhiên, không liên quan đến ý chí chủ thể hành động.
  Ví dụ
      예전에는 매운 음식을 못 먹었는데 지금은 잘 먹게 됐어요.
      얼마 전까지 아침마다 늦잠을 잤는데 지금은 일찍 일어나게 됐어요.
      한국 사람들은 자주 만나면 한국 문화를 많이 알게 될 거예요.
       매일 말하기 연습을 하면 한국어를 훨씬 잘하게 될 거예요.
 
  Còn các bạn có thể đặt câu như thế nào ạ? ^^

 

Hỏi đáp

Trao đổi