Tiếng Hàn trung cấp 1: Bài 1 한국 생활_ 기는 하지만

0
12198

Bài 1: 한국 생활

Cấu trúc: 기는 하지만

^^ ơi ơi. phần ngữ pháp thứ hai nhé cả nhà

 –기는 하지만 : hay nhất là các bạn cứ nghĩ cấu trúc này có ý nghĩa gần giống với 지만 ấy ạ ^^, còn nếu bảo dịch ra tiếng Việt thì có thể là “ ừ thì cũng ~~ nhưng ~~
Ví dụ:
      ㄱ.구두를 신기는 하지만 운동화를 더 좋아해요.
      ㄴ.커피를 마시기는 하지만 좋아하지 않아요.
      ㄷ.방이 깨긋하기는 하지만 크지 않아요.
      ㄹ.한국 사람이기는 하지만 매운 음식을 잘 못 먹어요.
      ㅁ.밥을 먹기는 지만 아직 배가 고파요.
      ㅂ.휴대폰이 예쁘기는 하지만 비싸서 못 샀어요.
 
   Các bạn thử tập dịch những câu ví dụ trên coi có xuôi tiếng Việt không nhé ^^
 

Hỏi đáp

Trao đổi