TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 4 동생한테 시계를 사고 싶었어요

0
3367

TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 4

Ngữ pháp: ĐỘNG TỪ + 고 싶다

Bài khóa:
오늘은 동생의 생일이에요.
백화점에 가서 동생 생일 선물을 샀어요.
저는 시계를 사고 싶었어요.
그러나 안 예뻐서 사지 않았어요.
그래서 우산을 샀어요.
저녁에 생일 파티를 했어요.

YPWORKS Keywords: hoc tieng han nhap mon, hoc tieng han so cap, hoc tieng han trung cap, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc, tu dien viet han

Hỏi đáp

Trao đổi