TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 5: ĐẾN CỬA HÀNG SÁCH

0
3350

TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 5: ĐẾN CỬA HÀNG SÁCH

ĐỘNG TỪ + (으)러 가다/ 오다 
 
다음 주 월요일은 휴일이에요.
휴일이라서 학교에 가지 않아요.
토요일에 책을 사러 서점에 갈 거예요.
그리고 일요일에 친구와 영화를 보러 극장에 갈 거예요.
재미있을 거예요.
YPWORKS Keywords: hoc tieng han nhap mon, hoc tieng han so cap, hoc tieng han trung cap, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc, tu dien viet han

Hỏi đáp

Trao đổi