TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 6 창문을 열어 주세요

0
2743

Tiếng Hàn Nhập Môn – YPWORKS

창문을 열어 주세요.

Hãy mở cửa sổ ra.

Trong bài này, chúng ta sẽ học một số động từ hành động với cấu trúc yêu cầu ai làm gì cho mình.
 Động từ + (으)세요

창문을 열어 주세요. 
내일 일찍 오세요.
Luyện tập:
한국어를 열심히 공부하세요.
방을  깨끗이  청소하세요. 
문을 닫으세요.

Xem bài giảng theo slide bên dưới:

 

 

Hỏi đáp

Trao đổi