TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 7: KÍNH NGỮ TRONG TIẾNG HÀN

0
3203

Tiếng Hàn Sơ cấp – YPWORKS

어디에 계십니까?

Trong bài này, chúng ta sẽ học cách nói kính ngữ trong tiếng Hàn với một số động từ và danh từ.

ĐỘNG TỪ  ~ (으)시다

저는 돈이 많이 없습니다.
아버님은 돈이 많이 없으십니다
하나 씨는  밥을 먹습니다.

할머님은 밥을/ 진지를 드십니다.

Cụ thể xem bài giảng theo slide bên dưới.

 

YPWORKS Keywords: hoc tieng han nhap mon, hoc tieng han so cap, hoc tieng han trung cap, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc, tu dien viet han

Hỏi đáp

Trao đổi