Tiếng Hàn sơ cấp 날씨가 추우니까 건강 조심하세요

0
2244

Tiếng Hàn Nhập Môn – YPWORKS

날씨가  추우니까  건강 조심하세요. 

Vì trời lạnh, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe

Trong bài này chúng ta sẽ học cấu trúc diễn đạt nguyên nhân kết quả nối 2 câu.

Động từ + (으)니까

비가  오니까  우산을  가지고  가세요.

날씨가  좋으니까  등산을  갑시다..

YPWORKS Keywords: hoc tieng han nhap mon, hoc tieng han so cap, hoc tieng han trung cap, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc, tu dien viet han

Hỏi đáp

Trao đổi