Tiếng Hàn sơ cấp 감기 때문에 병원에 갔어요.

0
2193

Tiếng Hàn Sơ cấp – YPWORKS

감기 때문에 병원에 갔어요. 

Bị cảm nên đã tới bệnh viện

Bài này chúng ta sẽ học cách nói nguyên nhân.

1. DANH TỪ   + 때문에 
시험 때문에 스트레스가 많아요
비 때문에 옷이 다 젖었어요
2. ĐỘNG TỪ   +  기  때문에 
동생이 아프기  때문에 하루 종일 잤어요.

YPWORKS Keywords: hoc tieng han nhap mon, hoc tieng han so cap, hoc tieng han trung cap, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc, tu dien viet han

Hỏi đáp

Trao đổi