TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 8

0
3487

TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 8

건강 조심하세요
HÃY DỮ GÌN SỨC KHỎE

Bài khóa:
늦게  일어나서  학교에  지각했어요.
눈이  와서  밖에  안  나가요.
커피를  마셔서  잠을  못 자요.

 

YPWORKS Keywords: hoc tieng han nhap mon, hoc tieng han so cap, hoc tieng han trung cap, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc, tu dien viet han

Hỏi đáp

Trao đổi