Học tiếng Hàn qua bài hát “Because I’m stupid” -Kim Hyun Joong

0
8529

 Học tiếng Hàn qua bài hát 내 머리가 나빠서

Chúng ta đã quen với nhóm SS501 trong bộ phim đình đám Boy over Flowers. Cùng nghe bài hát qua phiên bản Acoustic biểu diễn bởi Kim Hyun Joong.

Nhóm SS501

cover5

 내 머리는 너무나 나빠서
너 하나밖에 난 모르고
다른 사람을 보고있는 넌
이런 내마음도 모르겠지
 
 
너의 하루에 나란 없겠지
또 추억조차 없겠지만
너만 바라만 보고있는 난
자꾸 눈물이 흐르고있어
 
 
너의 뒷모습을 보는것도 난 행복이야
아직 나의 마음을 몰라도
끝내 스치듯이 가도
 
 
니가 너무 보고싶은 날엔
너무 견디기 힘든 날에는
너를 사랑한다 입가에 맴돌아
혼자 다시 또 crying for you
혼자 다시 또 missing for you
Baby! I love you! I’m waiting for you!
 
 
너의 하루에 난 없겠지
또 기억조차 없겠지만
너만 바라만 보고있는 나
혼자 추억을 만들고 있어
 
 
내겐 사랑이란 아름다운 상처같아
너의 예쁜 미소를 보아도
함께 난 웃지도 못해
 
 
니가 너무 생각나는 날엔
가슴 시리고 슬픈 날에는
니가 보고싶다 입가에 맴돌아
혼자 다시 또 crying for you
혼자 다시 또 missing for you
Baby! I love you! I’m waiting for you!
 
 
Bye bye never say good bye
이렇게 잡지 못하지만
I need you 아무 말도 못해 I want you 바래도 다시 바래도
 
 
니가 너무 보고싶은 날엔
너무 견디기 힘든 날에는
너를 사랑한다 입가에 맴돌아
혼자 다시 또 crying for you
 
 
니가 너무 생각나는 날엔
가슴 시리고 슬픈 날에는
니가 보고싶다 입가에 맴돌아
혼자 다시 또 crying for you
혼자 다시 또 missing for you
Baby! I love you! I’m waiting for you!

Hỏi đáp

Trao đổi