SNU 한국어2- 24과 청소를 다하고 나서 낮잠이나 자려고 해요​ [Tự học tiếng Hàn Quốc Sơ cấp]

0
5269
Chương trình tự học tiếng Hàn Quốc qua giáo trình tiếng Hàn sơ cấp 2 한국어2 của trường Đại học quốc gia Seoul. Sau đây là tóm lược nội dung ngữ pháp, từ vựng quan trọng nhất trong bài 24.
 

24과 청소를 다하고 나서 낮잠이나 자려고 해요​

Sau khi dọn dẹp xong, tôi dự định sẽ chợp mắt một lát.

 

발음:
 
1.대학로[대항노]
2.사물놀이[사물로리] Chủng loại âm nhạc dân gian Hàn Quốc, do 4 người, mỗi người cầm một loại nhạc cụ như chiêng, trống, vv. cùng hòa tấu.


문법:

 

1. V-고 나서: after having completed V​. Sau khi một hành động kết thúc, hành động khác tiếp tục

 

세수를 하고 나서 아침을 먹습니다 Tôi rửa mặt rồi ăn sáng

 

영화를 보고 나서 다방에 갔습니다 Sau khi xem phim xong tôi đã đến quán quán cà phê.
다방:  Phòng trà, quán cà phê.

 

설명을 듣고 나서 모르면 질문하세요 Nghe giải thích xong nếu ai không hiểu thì hỏi nhé

 

2. N (이)나: N or whatever​. Chọn cái N hoặc cái gì cũng được

 

점심에 라면이나 먹으려고 해요 Tôi nghĩ tôi sẽ ăn trưa bằng mì gói  (hoặc 1 món khác cũng không sao)

 

일요일에 영화나 보러 갑니다 Tôi định chủ nhật đi xem phim (hoặc đi đâu đó cũng được )

 

시간이 있으면 차나 한잔 합시다 Nếu có thời gian thì đi uống cà phê với tôi (hay làm một cái gì khác)

3. V-거나 V : V or V​. Hành động A hoặc B ​

 

아침에 버스를 타거나 지하철을 타요 Buổi sáng tôi đi xe bus hoặc đi tàu điện

 

일요일엔 무엇을 합니까? –낮잠을 자거나 영화를 봐요
Chủ nhật bạn sẽ làm gì? –Tôi sẽ ngủ trưa hoặc xem phim

 

어휘와 표현

 

1. 마음대로: theo nguyện vọng,mong muốn

 

무엇을 먹을까요? –마음대로 드세요
Ăn gì đây? –Tùy ý mà ăn

 

이 가방을 살까요? – 마음대로 하세요
Mua túi sách này nhé? –Thích thì mua đi

 

마음대로 밖에 나가면 안돼요 Không được tùy tiện thích thì ra ngoài

 

다른 사람 물건은 마음대로 쓰지마세요 Không được tự ý dùng đồ của người khác.

 

2. 쓰다: to use, ​dùng, sử dụng (1) hoặc nghĩa khác là viết (2)

 

교실에서 어느 나라 말을 씁니까? – 한국말만 써요
Ở lớp dùng ngôn ngữ nước nào? – Chỉ dùng tiếng Hàn thôi.

 

어제 시장에 가서 돈을 다 썼어요 –Hôm qua đi chợ tiêu hết tiền

 

볼펜으로 쓰세요 –Hãy viết bằng bút bi

 

편지를 써서 부쳤어요- Tôi viết thư gửi đi rồi

Từ khóa: hoc tieng han nhap mon, hoc tieng han so cap, hoc tieng han trung cap, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc, tu dien viet han
— Tham khảo giáo trình tiếng Hàn Quốc sơ cấp SNU 한국어2 và bài viết của ViVaForever trên Viet4rum —

Hỏi đáp

Trao đổi