SNU 한국어2- 12과 제일서점에 가려면 어떻게 해야 돼요?​ [Tự học tiếng Hàn Quốc Sơ cấp]

0
3537

Chương trình tự học tiếng Hàn Quốc qua giáo trình tiếng Hàn sơ cấp 2 한국어2 của trường Đại học quốc gia Seoul. Sau đây là tóm lược nội dung ngữ pháp, từ vựng quan trọng nhất trong bài 12.


12과 제일서점에 가려면 어떻게 해야 돼요?​
Định đi tới hiệu sách Jeil thì phải đi thế nào?

 

발음:
  1. 곧장[곧짱]
  2. 왼쪽[왼쪽/웬쪽]


문법:

1. V-(으)려면: dự định làm gì đó

 

광화문에 가려면 어떻게 해야 합니까? Tôi muốn đi đến 광화문 thì đi như thế nào?

 

한자를 배우려면 한자반에 동록하세요 Nếu muốn học chữ Hán thì hãy đăng ký lớp chữ Hán.

 

2. V-(으)면 N 이다: N is there if V​ Cái gì đó sẽ thấy nếu làm như hướng dẫn

 

곧장 가면 사점입니다. Nếu đi thẳng đến cuối là gặp tiệm sách

 

지허철역에서 내리면 백화점이에요 Xuống ở ga tàu điện là tiệm bách hóa

 

어휘와 표현

 

1. V-(으)ㄹ 수는 없다: cannot V​ Không thể làm gì đó được à. (Đưa ra ý kiến khác)

 

10시까지 올게요. 더 일찍 올 수는 없어요?
10 sẽ về. Không thể về sớm hơn sao?

 

중국어를 말할 수는 없지만 한자를 쓸 수는 있어요 Không nói được tiếng Trung Quốc nhưng có thể viết được Hán tự

 

2. 쪽: hướng đi

 

어느 쪽으로 가세요? 을지로 쪽으로 가요
Đi theo hướng nào? Đi theo hướng Ulchiro

 

왼쪽으로 나가세요 Hãy đi ra hướng bên trái

 

저도 그쪽으로 갑니다 tôi cũng đi theo hướng đó

 

3. 나가다, 나오다: to go out, đi ra

 

밖으로 나오니까 추워요 Đi ra ngoài nên lạnh

 

오늘 오후에는 시내에 나가 볼까요? Chiều hôm nay xuống thành phố không ?

 

4. 곧장: straight​, đi thẳng

 

곧장 가면 지하철역입니다 Đi thẳng sẽ gặp ga tàu điện

 

어기서부터 10분쯤 곧장 걸어 가세요 Bắt đầu từ đây đi bộ thẳng khoảng chừng 10 phút

YPWORKS Keywords: hoc tieng han nhap mon, hoc tieng han so cap, hoc tieng han trung cap, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc, tu dien viet han
— Tham khảo giáo trình tiếng Hàn Quốc sơ cấp SNU 한국어2 và bài viết của ViVaForever trên Viet4rum —

Hỏi đáp

Trao đổi