[Tiếng Hàn Trung Cấp] SNU 한국어3: 1과 방학이 이렇게 빨리 끝날 줄 몰랐어요

0
9993

1과 방학이 이렇게 빨리 끝날 줄 몰랐어요

Tôi không ngờ kì nghỉ sẽ qua nhanh như thế.

Chương trình tự học tiếng Hàn Quốc qua giáo trình tiếng Hàn trung cấp 한국어 3 của trường Đại học quốc gia Seoul. Sau đây là tóm lược nội dung ngữ pháp, từ vựng quan trọng nhất trong bài 1.

문법과 표현

1. A/V-(으)ㄴ/는/(으)ㄹ 줄 몰랐다[알았다]
​Dùng trong trường hợp nghĩ là biết hoặc không biết điều gì đó mà thực tế thì ngược lại

 

지하철이 이렇게 빠르고 편리한 줄 몰랐어요
Tôi không ngờ là đi bằng tàu điện ngầm thì nhanh và tiện lợi như vậy

 

한국의 겨울이 이렇게 추울 줄 몰랐는데요
Tôi không biết mùa đông Hàn lạnh đến như thế (nghĩ rằng không lạnh lắm)

 

미영 씨가 나를 싫어할 줄 몰랐어요. 좋아할 줄 알았어요.
Tôi không biết rằng Miyuong ghét tôi. Tôi cứ tưởng cô ấy thích tôi

 

N 이/가 N-인 줄 몰랐다[알았다]​: không biết về một cái gì đó [cho rằng biết về cái gì đó]

 

오늘이 철수 씨 생일인 줄 몰랐어요
Tôi không nghĩ rằng hôm nay là sinh nhật của Cheol Soo

 

저분이 중국 사람인 줄 몰랐어요. 일본 사람인 줄 알았어요
Tôi không biết người đó là người Tàu, cứ tưởng người Nhật

 

2. N 을/를 빼다: loại trừ, rút ra

 

고추장을 빼고 주세요. 매운 것을 잘 못 먹으니까요
Bỏ bớt tương ớt giúp tôi. Tôi không ăn được đồ cay

 

50,000원에서 34,700원을 뻬면 얼마지요?
50 ngàn Won trừ 34,700 Won còn lại bao nhiêu?

 

3. 사정이 있다: có việc riêng

 

저는 사정이 있어서 먼저 가겠어요
Em có chuyện riêng nên xin phép được đi trước

 

지영 씨는 사정이 있어서 갑자기 귀국했어요
Jiyoung có chuyện xảy ra nên đã đột ngột về nước rồi
Từ khóa: hoc tieng han nhap mon, hoc tieng han so cap, hoc tieng han trung cap, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc, tu dien viet han

— Tham khảo giáo trình tiếng Hàn Quốc trung cấp SNU 한국어3–

Hỏi đáp

Trao đổi