​ [Tiếng Hàn Trung Cấp] SNU 한국어3: 2과 상을 두 개나 받았다지요?

0
6935

Chương trình tự học tiếng Hàn Quốc qua giáo trình tiếng Hàn trung cấp 한국어 3 của trường Đại học quốc gia Seoul. Sau đây là tóm lược nội dung ngữ pháp, từ vựng quan trọng nhất trong bài 2.

 

2과 상을 두 개나 받았다지요?​

Nghe nói bạn nhận được 2 phần thưởng phải không?

 

문법과 표현

 

1. 상(을) 받다[타다]: lãnh thưởng​

 

나는 한 번도 결석을 안 해서 개근상을 탔어요
Tôi chưa nghĩ học ngày nào nên được nhận phần thưởng “chăm chỉ”

 

다나카 씨도 상을 두 개나 탔으니까 한턱 내세요
Bạn DaNaka nhận đến 2 phần thưởng nên khao đi

 

한턱 내다: chiêu đãi

 

월(을) 받다[타다]: lãnh lương​

 

지난 주에 월급을 탔는데 벌써 다 써 버렸어요
Mới nhận lương tuần trước mà tiêu hết rồi

 

2. A 다지요, V는/은 다지요: nghe đồn​ về việc gì đó

 

여름에는 많은 학생들이 유럽 여행을 떠난다지요?
네,그런데 요즘은 동남아로도 많이 가요.

 

Nghe nói mùa hè nhiều sinh viên đi Châu Âu lắm phải không?
Ừ đúng thế. Nhưng gần đây đi Đông Nam Á cũng nhiều.

 

N(이)라지요? Nghe đồn … (về cái gì đó)​ có phải vậy không?

 

내일이 쉬는 날이라지요?
그래요? 쉬는 날이 줄 몰랐는데요.
Nghe nói ngày mai được nghỉ à?
Thế à? Tôi cũng không biết là mai được nghỉ

 

3.V-느라(고)  Do làm gì đó nên…

 

어젯밤에 책을 읽느라고 잠을 못 잤어요
Tối qua đọc sách nên không ngủ được

 

숙제를 하느라고 주말에 쉬지 못했어요
Làm bài tập nên cuối tuần chẳng nghỉ ngơi được

 

4. N에 참석하다: tham gia

 

친구 결혼식에 참석하느라고 지연 씨 생일 파티에 못 갔다
Tham dự lễ cưới của ngừoi bạn nên không thể dự tiệc sinh nhật của JiYeon

 

5. N을/를 축하하는 뜻으로: Có ý định chúc mừng gì đó nên sẽ …

 

뜻: ý định

 

졸업을 축하하는 뜻으로 내가 저녁을 살게요
Tôi định chúc mừng bạn tốt nghiệp bằng việc mời bạn ăn tối.

 

입학을 축하하는 뜻으로 동생에게 가방을 사 주려고 합니다
Để chúc mừng em tôi nhập học, tôi định mua cặp tặng nó.

 

A/V-(으)ㄴ/는 것을 축하[사과,감사]하는 뜻으로: Thể hiện chúc mừng [xin lỗi, cảm ơn] bằng việc gì đó….

 

늦게 온 것을 사과하는 뜻으로 차 한잔 살게요
Tôi đến trễ nên (xin lỗi bằng cách) tôi sẽ mời trà nhé

 

민수 씨가 저를 도와주신 것을 감사하는 뜻으로 저녁에 초대하려고 해요
Min Soo đã giúp đỡ tôi nên nên tôi định mời bạn ấy bữa tối.

Từ khóa: hoc tieng han nhap mon, hoc tieng han so cap, hoc tieng han trung cap, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc, tu dien viet han

— Tham khảo giáo trình tiếng Hàn Quốc trung cấp SNU 한국어3–

Hỏi đáp

Trao đổi