Tự học ngữ pháp tiếng Hàn Quốc, tiếng hàn sơ cấp theo giáo trình SNU 한국어2 (Phần 2)

0
4633
 
Danh sách bài học phần hai (bài 19 đến bài 29)
 
19과 시간이 나면 뭘 해요?​

 

20과 런던 가는 비행기표를 예약하고 싶은데요​


Tự học tiếng hàn quốc. Tiếng hàn sơ cấp SNU bài 21:

21과. 대신 버스 요금을 좀 내주세요​

 

22과. 택시 잡기가 힘들 텔데, 어떻게 하지오?​

 

23과 여동생이 어머님을 많이 닮았네요

 

24과 청소를 다하고 나서 낮잠이나 자려고 해요​

 

25과 이쪽 길이 훨씬 덜 복잡해요​.

 

26과 씨름 경기를 본 적이 있어요?

 

27과 저기 걸려 있는 옷을 보여 주세요​

 

28과 봄은 따뜻하다

 

29과 제주도는 마음에 들었다 ​

Từ khóa: hoc tieng han so cap, hoc tieng han trung cap, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc

 

Hỏi đáp

Trao đổi