[Tiếng Hàn Trung Cấp] SNU 한국어3: 9과 언제든지 예금하고 찾을 수 있지요?

0
7002
9과 언제든지 예금하고 찾을 수 있지요?
Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể gửi tiết kiệm và rút ra đúng không?
Chương trình tự học tiếng Hàn Quốc qua giáo trình tiếng Hàn trung cấp 한국어 3 của trường Đại học quốc gia Seoul. Sau đây là tóm lược nội dung ngữ pháp, từ vựng quan trọng nhất trong bài 9.

문법과 표현

1.언제든지/ 어디든지/ 누구든지/ 무엇이든지

-> bất cứ lúc nào/bất cứ ở đâu/ bất cứ ai/ bất cứ cái gì, chuyện gì

 

언제든지 도와 드릴 테니까 연락하세요
Bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ, vì thế nên hãy gọi điện cho tôi nhé.

 

요즘은 어디든지 차가 막혀요.
Dạo này đi đâu cũng bị kẹt xe.

 

누구든지 일찍 오는 사람이 문을 엽시다.
Bất cứ ai đến sớm thì người đó mở cửa nhé.

 

저는 무엇이든지 다 잘 먹어요.
Tôi cái gì cũng ăn ngon.

 

2.여쭈다/여쭙다
->hỏi (từ kính ngữ -> 묻다, 물어보다)​

 

잘 모르면 선생님께 여쭤 보세요.
Nếu không hiểu hãy hỏi cô giáo.

 

연세를 여쭤 봐도 괜찮을까요?
Tôi hỏi tuổi anh có được không ạ?

 

3.A/V-(으)ㄴ/는/(으)ㄹ 모양이다​
-> có vẻ, dường như là, coi bộ….(nhìn hiện tượng, hành động, thái độ, biểu hiện …)

 

준석 씨가 많이 아픈 모양이에요.학교에 안 왔어요.
Chắc Jun-soek bệnh nặng, không thấy nó đi học.

 

소나기가 내릴 모양이에요.갑자기 하늘이 어두워지네요
Sắp có mưa rào đây, tự nhiên trời sụp tối thế này.

 

그 소설책이 다 팔린 모양이에요.
Tiểu thuyết đó chắc đã bán hết rồi.

 

4.우선(=일단)
-> trước tiên, trước hết​

 

배고프니까 우선 식사부터 합시다.
Bởi vì đói bụng nên trước hết hãy ăn cơm đã nhé.

 

우선 숙제를 끝내고 노는 게 어때요?
Làm bài tập xong trước rồi chơi được không?

 

5.V-는 대신
-> thay thế, thay cho
맥주를 마시는 대신 차나 한잔 합시다.
Thay vì uống bia, hãy làm 1 ly trà cũng được.

 

자동차를 사는 대신 그돈을 은행에 저금하세요.
Thay cho việc mua xe, hãy gởi tiết kiệm ngân hàng số tiền đó đi.

 

**Có thể dùng ngay sau danh từ

 

맥주 대신 차나 한잔 합시다.
Thay bia thì uống ly trà đi.

 

수영 대신 테니스나 치자.
Thay vì đi bơi, đi chơi tennis đi.

 

6.V-는 법
-> cách làm, phương pháp
젓가락 쓰는 법을 잘 몰라요.
Tôi không biết cách cầm đũa.

 

이동 전화 사용하는 법을 아직 잘 몰랄요.
Tôi vẫn chưa biết xài điện thoại di động.

 

김치 담그는 법을 배우고 싶습니다.
Tôi muốn học cách làm kimchi.

Từ khóa: hoc tieng han nhap mon, hoc tieng han so cap, hoc tieng han trung cap, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc, tu dien viet han
— Tham khảo giáo trình tiếng Hàn Quốc trung cấp SNU 한국어3–

Hỏi đáp

Trao đổi