30 NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN CĂN BẢN – Bài 12: Số từ ~ 숫자

0
13559

Trong bài 30 ngữ pháp tiếng hàn nhập môn này, chúng ta sẽ học về số từ. Trong tiếng Hàn, số từ là một phần rất quan trọng vì các bạn sẽ sử dụng rất nhiều, vì thế hãy học thật kĩ bài này nhé.

Ngữ pháp     Số từ ~ 숫자

Số từ trong tiếng Hàn có hai loại chính là số từ Hán Hàn và số từ Hàn Hàn với cách sử dụng khác nhau.

  1. Số từ Hán Hàn

                    1                                      6                 

                    2                                      7       

                    3                                      8                 

                    4                                      9       

                    5                                      10     

 

십일             11                                 100                                          1000

십이             12      백사                       104              이천칠                    2007

이십             20      백십구                    119             사천이백십             4210

이십삼          23      이백                       200             구천육십사            9064

삼십             30      이백삼십팔            238                                        10000

 ====

2. Số từ thuần Hàn (Hàn Hàn)

하나             1                  여섯             6

                 2                  일곱             7

                 3                  여덟             8

                 4                  아홉             9

다섯             5                                   10

 

열하나          11                열여섯          16

열둘             12                열일곱          17

열세             13                열여덟          18

열네             14                열아홉          19

열다섯          15     

 

스물             20                예순             60                                100

서른             30                일흔             70

마흔             40                여든             80

                 50                아흔             90               

 

=====

Cách sử dụng

 

Số Hán Hàn

Số thuần Hàn

Phút, giây 

Số điện thoại

Số nhà

Số chuyến bay (xe, tàu…)

Số tập phim, chương truyện

Số cửa ra vào

Số ghế ngồi

Giờ 

Số lượng

Tuổi

Số thứ tự 

 

Từ khóa: 30 ngu phap tieng han nhap mon, tieng han nhap mon, hoc tieng han nhap mon, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc 

Hỏi đáp

Trao đổi