30 NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN CĂN BẢN – Bài 16: 동사 –고 있다

0
12070

Trong bài 30 ngữ pháp tiếng hàn nhập môn này, chúng ta sẽ học về cách nói đang làm gì đó trong tiếng Hàn Quốc.

Ngữ pháp    동사 –고 있다

* ĐANG làm gì 

Ví dụ ():

책을 읽고 있습니다.                  (Tôi) Đang đọc sách.

뭘 하고 있어요?                        (Bạn) Đang làm gì thế?

내일 이 시간에 아마 도서관에서 공부하고 있을 거예요.                     

Giờ này ngày mai chắc tớ đang học trong thư viện. (dự đoán tương lai)

그 때 자고 있었어요?            Lúc đó em đang ngủ à? (hỏi một hành động diễn ra tại một thời điểm nhất định trong quá khứ) 

=====

                           cái gì (viết tắt của 무엇을)

시간                       thời gian

아마                       chắc là, có thể (trạng từ)

                           lúc, khi

Từ khóa: 30 ngu phap tieng han nhap mon, tieng han nhap mon, hoc tieng han nhap mon, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc 

 

Hỏi đáp

Trao đổi