30 NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN CĂN BẢN – Bài 7: 동사-ㅂ니다./ 동사-습니다./동사 -ㅂ니까?/ 동사-습니까?

0
17567

Để bắt đầu những bước đi đầu tiên khi học tiếng Hàn Quốc, chúng ta cần nắm được những cấu trúc ngữ pháp cơ bản. Trong các bài trước, chúng ta đã nắm được những thành phần quan trọng trong câu như tiểu từ ~이/가,  ~은/는, ~에, đại từ chỉ thị và rất nhiều từ mới về danh từ. Trong bài 30 ngữ pháp tiếng hàn nhập môn bài 7 này, chúng ta sẽ học thêm 2 cấu trúc ngữ pháp nữa dùng với động từ.

Ngữ pháp       동사ㅂ니다./ 동사습니다.

                        동사 -ㅂ니까?/ 동사-습니까?

* Đây là cách chia động từ tiếng Hàn ở thời hiện tại, dạng trần thuật và dạng nghi vấn, thể hiện mối quan hệ mang tính ngoại giao, lịch sự.

(1) Câu trần thuật

  • Động từ không có PAC => thêmㅂ니다.

Ví dụ ():

가다          đi                 갑니다.

하다          làm              합니다.

보다          nhìn, coi      봅니다.

 

  • Động từ có PAC => thêm습니다.

 Ví dụ ():

          ăn                          먹습니다.

걷다          đi bộ, bước            걷습니다.

읽다          đọc                        읽습니다.

=====

(2) Câu nghi vấn

  • Động từ không có PAC => thêmㅂ니까?

Ví dụ ():

마시다               uống            마십니까?

자다                  ngủ              잡니까?

오다                  đi                 옵니까?

 

  • Động từ có PAC => thêm습니까?

 Ví dụ ():

          cười                       웃습니까?

찾다          tìm kiếm                찾습니까?

좋다          thích, tốt                좋습니까?

 

=====

Trường hợp đặc biệt:

Động từ có PAC là => bỏ thêm ㅂ니다./ㅂ니까?

 Ví dụ ():

만들다               làm, chế tạo, chế biến      만듭니다./ 만듭니까?

울다                   khóc                                웁니다./ 웁니까?

살다                  sống, sinh sống                삽니다./ 삽니까?

 =====

Thực hành & Từ vựng  

Động từ
Nghĩa
Dạng trần thuật
Dạng nghi vấn
사다
mua
삽니다
삽니까?
보다
nhìn, xem, gặp
봅니다
봅니까?
읽다
đọc
읽습니다
읽습니까?
만들다
 làm
만듭니다
만듭니까?
일어나다
dậy (ngủ dậy)
일어납니다
일어납니까?
춥다
lạnh
춥습니다
춥습니까?
살다
sống
삽니다
삽니까?

 

Từ khóa: 30 ngu phap tieng han nhap mon, tieng han nhap mon, hoc tieng han nhap mon, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc 

Hỏi đáp

Trao đổi