30 NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN CĂN BẢN – Bài 17: PHỦ ĐỊNH TRONG TIẾNG HÀN ~안 동사/ ~동사 지 않다

0
19734

Trong bài 30 ngữ pháp tiếng hàn nhập môn này, chúng ta sẽ học về cách nói phủ định trong tiếng Hàn Quốc.

Ngữ pháp     ~안 동사/       ~동사 지 않다 * PHỦ ĐỊNH

 ====

(1) 안 동사

 Ví dụ ():

내일 학교에 안 가요.                 Ngày mai tôi không đến trường.

숙제를 안 했어요?                     Chưa làm bài tập à?

안 할래요.                                   Tôi (sẽ) không làm đâu.

=====

 (2) 동사 지 않다

 Ví dụ ():

영화를 좋아하지 않습니다.                (Tôi) Không thích phim ảnh.

김치를 먹지 않아요?                           (Bạn) Không ăn kimchi à?

Từ khóa: 30 ngu phap tieng han nhap mon, tieng han nhap mon, hoc tieng han nhap mon, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc 

Hỏi đáp

Trao đổi