[Tiếng Hàn Trung Cấp] SNU 한국어3 Bài 12: 안내 방송이 나오는데요​

0
9370

Chương trình tự học tiếng Hàn Quốc qua giáo trình tiếng Hàn trung cấp 한국어 3 của trường Đại học quốc gia Seoul. Sau đây là tóm lược nội dung ngữ pháp, từ vựng quan trọng nhất trong bài 12

[Tiếng Hàn Trung Cấp] SNU 한국어3 Bài 12: 안내 방송이 나오는데요​

문법과 표현

1.N이/가 나오다
*밖으로 나오다
*노래, 음악 소리…..이/가 나오다
->hiện ra ,đi trở ra, thoát ra ,….​

-라디오에서 내가 좋아하는 음악이 나왔다
bài hát tôi thích phát ra từ radio (tôi nghe bài hát mình thích từ radio)

-잘 들으세요. 방송이 나오기 시작하니까요.
lắng nghe nào. là vì phát thanh bắt đầu (phát sóng, thông báo..)

**
-슬퍼서 눈물이 나와요
vì buồn nên chảy nước mắt

-감기에 걸려서 못소리가 잘 안 나옵니다
vì bị cảm nên nói k ra tiếng

2.V-(으)ㄴ 후(에)
->sau khi, sau đó, về sau, kể từ đây…​

-한국에 온 후에 한 번도 영화 구경을 못 했어요
Sau khi đến HQ chưa 1 lần đi xem phim

-나는 저녁을 목은 후 신문이나 텔레비전을 봅니다
Tôi ăn tối xong, xem TV hoặc đọc báo

N 후에​

-이틀 후에 다시 오세요
2 ngày sau quay lại nhé

-졸업 후에 외국에 가려고 해요
sau khi tốt nghiệp tôi dự định đi nước ngoài

***V-기 전에****
->trước khi​

한국에 오기 전에 무엇을 했어요?
trước khi đến HQ bạn (đã) làm nghề gì?

-그 일을 시작하기 전에 준비를 많이 해야 해요
trước khi bắt đầu công việc đó phải chuẩn bị thật nhiều

3.V-기(를) 바라다
->mong rằng, cầu mong, yêu cầu, cầu xin, khao khát…

-그 일이 잘 되기를 바랍니다
mong việc đó trôi chảy

-잠시 기다려 주시기 바랍니다
vui lòng chờ 1 chút nhé

-병이 빨리 나으시기 바랍니다.
cầu mong mau hết bệnh

Từ khóa: hoc tieng han nhap mon, hoc tieng han so cap, hoc tieng han trung cap, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc, tu dien viet han
— Tham khảo giáo trình tiếng Hàn Quốc trung cấp SNU 한국어3–

Hỏi đáp

Trao đổi