[Tiếng Hàn Trung Cấp] SNU 한국어3 Bài 13: 불고기를 만들려면 이런 재료가 필요해요

0
8460

Chương trình tự học tiếng Hàn Quốc qua giáo trình tiếng Hàn trung cấp 한국어 3 của trường Đại học quốc gia Seoul. Sau đây là tóm lược nội dung ngữ pháp, từ vựng quan trọng nhất trong bài 13

[Tiếng Hàn Trung Cấp] SNU 한국어3 Bài 13: 불고기를 만들려면 이런 재료가 필요해요

문법과 표현

1.V-(으)ㄴ/는 대로
->theo, theo như​

-약속한 대로 한 달에 한 번 모입시다
Như đã hứa một tháng sẽ họp mặt 1 lần

-요리책에 쓰여 있는 대로 했어요
tôi đã làm theo sách dạy nấu ăn

-본 대로 정확하게 말해 보세요
hãy nói chính xác theo những gì đã thấy

N대로​

-약속대로 오늘은 내가 한턱 낼게요
Theo lời hứa, hôm nay tôi sẽ khao

-사람들이 차례대로 버스에 탔습니다
Mọi người lên xe bus theo thự tự (xếp hàng)

-성명서대로 했지만 잘 안 돼요
đã làm theo tờ hướng dẫn nhưng k được

2.N을/를 하다
->Nấu nướng, thực hiện món ăn

-아이 생일이라 떡을 했으니 좀 잡숴 보세요
là sinh nhật của cháu nhà, mời dùng thử bánh tôi làm

-점심엔 가꿈 국수를 해요
thỉnh thoảng buổi trưa nấu bún ăn

-밥을 했어요
đã nấu xơm xong

3.V-(으)ㄹ 거냐고 하다[묻다]​

->Dạng câu tường thuật thể nghi vấn ​

-선생님께서 무엇에 대해서 발표할 거냐고 제게 물어 보셨어요
Em đã hỏi thử giáo viên là em sẽ phát biểu về vấn đề gì?

-한국어 공부를 계속 할 거냐고 해서 그럴 거라고 대답했어요
(ai đó) hỏi tôi là có tiếp tục học tiếng HQ không và tôi đã trà lời là sẽ như vậy (tiếp tục học)

-그 일을 언제 끝낼 거냐고 해서 내일까지 끝낼 거라고 했어요
(ai đó) hỏi việc đó bao giờ kết thúc và tôi trả lời là đến ngày mai sẽ xong (việc đó)

-친구가 내게 점심에 뭘 먹을 거냐고 했어요
Bạn hỏi tôi bữa trưa ăn gi ?

4.N 에는 N 이/가 좋다​

->tốt cho, ㅣàm ngon hơn …​

-감기에는 오랜지 주스가 좋아요
nước ép cam thì tốt cho bệnh cảm

-인삼차에는 설탕보다 꿀이 좋아요
trà sâm dùng mật ong thì ngon hơn là (dùng) đường

A/V-(으)ㄴ/는 데(에)는 N이/가 좋다​
->khi làm một việc gì đó …..dùng, sử dụng ….thì tốt , tiện lợi ..​

-국수를 먹는 데에는 나무 젓가락이 좋아요
khi ăn bún, dùng đũa (tre) tiện hơn

-머리 아픈 데에는 이 약이 좋아요
khi nhức đầu, uống thuốc này thì bớt

-빨리 요리하는 데는 전자레인지가 좋아요
khi muốn nấu ăn nhanh dùng lò viba sẽ nhanh tiện

5.N에 N을/를 넣다​

->bỏ vào, cho vào, đặt, xen, lồng …​

-커피에 설탕을 넣지 말고 주세요
cho tôi cafe đừng bỏ đường

-냉면에 식초를 조금 넣어 먹으면 맛있어요
cho thêm dấm vào mì lạnh sẽ ngon

6.N에[와/과] N을/를 섞다​

->trộn, hòa lẫn ​

-까만 색과 하얀 색을 섞으면 회색이 됩니다
pha màu trắng và đen sẽ thành màu xám

-커피와 우유를 섞으면 맛있는 커피 우유가 돼요
trộn sữa và cafe thành cafe sữa ngon

Từ khóa: hoc tieng han nhap mon, hoc tieng han so cap, hoc tieng han trung cap, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc, tu dien viet han
— Tham khảo giáo trình tiếng Hàn Quốc trung cấp SNU 한국어3–

Hỏi đáp

Trao đổi