[Tiếng Hàn Trung Cấp] SNU 한국어3 Bài 14: 불고기 맛은 양념에 달려 있어요​

0
6481

Chương trình tự học tiếng Hàn Quốc qua giáo trình tiếng Hàn trung cấp 한국어 3 của trường Đại học quốc gia Seoul. Sau đây là tóm lược nội dung ngữ pháp, từ vựng quan trọng nhất trong bài 14

[Tiếng Hàn Trung Cấp] SNU 한국어3 Bài 14: 불고기 맛은 양념에 달려 있어요​

*문법과 표현​

1.N에(게) 달려 있다: Depend on
->phụ thuộc, tùy theo vào ….​

-행복은 자기 마음에 달려 있다고 생각해요
Tôi nghĩ hạnh phúc phụ thuộc vào tâm hồn của chính mình

-이 일의 성공은 너에게 달려 있다
việc này thành công tùy thuộc vào anh

**A/V-고 못[안] A/V-(으)ㄴ/는 것은 N 에(게) 달려 있다
->(khẳng định) hay (phủ định) tùy thuộc, phụ thuộc vào​

-성공하고 못 하는 것은 노력하게에 달려 있다
Việc thành công hay không phụ thuộc vào nỗ lực

-자동차를 사고 안 사는 것은 아버지 생각에 달려 있어요
Việc mua xe hay không phụ thuộc vào suy nghĩ của ba tôi

** A/V-고 못 [안] A/V-(으)ㄴ/는 것은 얼마나 [언제/어떻게…]A/V-(느)냐에 달려 있다
->(khẳng định) hay (phủ định) là phụ thuộc, tùy thuộc bao nhiêu, khi nào, như thế nào​

-한국말을 잘하고 못 하는 것은 얼마나 연습하느냐에 달려 있다
Chuyện học tiếng Hàn giỏi hay không giỏi tùy thuộc vào luyện tập trong bao lâu

-불고기가 맜있고 맛없는 것은 어떻게 양념하느냐에 달려 있다
Món Bulgogil ngon hay không ngón phụ thuộc vào gia vị đã cho như thế nào

2.N이/가 연하다 (색 ,화장….) <-> 진하다
->nhạt, mềm, lạt …<-> đậm, cứng

-고기가 연해서 맛이 있어요
thịt mềm nên ngon

-나는 연한 커피를 좋아해요
tôi thích cà phê nhạt

-연한 노란 색 원피스를 입은 분이 우리 누나예요
Người mà mặc áo đầm xanh nhạt (áo một mảnh one piece) là chị gái cuả tôi

3.A/V-아/어야 A/V
-> phải ​

-한국 음식은 양념이 알맞게 들어가야 밋이 있어요
Món ăn HQ phải cho vào đúng gia vị thì mới ngon

-불고기는 센 불에 구워야 맛이 있어요
Món Bulgogil phài nướng lửa mạnh thì mói ngon

-문이 닫혀야 지하철이 떠납니다
phải đóng cừa thì tàu điện ngầm mới chạy được

Từ khóa: hoc tieng han nhap mon, hoc tieng han so cap, hoc tieng han trung cap, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc, tu dien viet han
— Tham khảo giáo trình tiếng Hàn Quốc trung cấp SNU 한국어3–

Hỏi đáp

Trao đổi