[Tiếng Hàn Trung Cấp] SNU 한국어3 Bài 15: 부동산에다 물어 보세요​

0
17948

Chương trình tự học tiếng Hàn Quốc qua giáo trình tiếng Hàn trung cấp 한국어 3 của trường Đại học quốc gia Seoul. Sau đây là tóm lược nội dung ngữ pháp, từ vựng quan trọng nhất trong bài 15.

[Tiếng Hàn Trung Cấp] SNU 한국어3 Bài 15: 부동산에다 물어 보세요​

문법과 표현

1.N 에다(가)
-> không dùng cho 가다, 오다
-> các đtừ thường dùng là: 장소에 놓다/ 두다/ 넣다/ 붙이다/ 걸다/ 쓰다
->dùng hỏi nơi chốn :장소에 물어보다/ 알아보다​

-내일 오후에 사무실에다 전화해서 알아보세요
chiều mai gọi điện đến VP để hỏi thử xem

-가방을 차에다가 두고 내렸어요
để túi xách trên xe rồi xuống

-커피에다 설탕을 넣지 마세요
đừng bỏ đường vào cà phê

-전화 번호를 어디에다가 물어 보았어요? 114에다가 물어 봤어요
Muốn hỏi số điện thọai thì gọi hỏi ở đâu? gọi hỏi 114

2.N(이)라고 해서 누구나 [어디나 ,무엇이나 ,언제나] A/V-(으)ㄴ/ 는 것은 아니다
-> không phải bất cứ ai [bất cứ nơi nào, bất cứ cái gì, bất cứ khi nào]… cũng

​것은 = 건
-시장이라고 해서 다 싼 건 아니다
Không phải chợ lúc nào cũng bán rẻ

-겨울이라고 해서 항상 추운 건 아니에요
không phải mùa đông lúc nào cũng lạnh

-부자라고 해서 누구나 돈을 잘 쓰는 것은 아니다
không phải người giàu nào cũng tiêu tiền thỏai mái

3.A/V-다 [(으)라/ 자/ 냐] 고요?
N(이)라고요?
-> 간접방법
->ngay sau khi nghe nhưng chưa rõ, k rõ, hỏi lại

-시험이 어려웠어요. 시험이 어려웠다고요? 네, 시험이 아려웠다고요
(tôi nói) kỳ thi khó . (ai đó hỏi lại) thi khó à? (tôi trả lời) kỳ thi khó

-머리가 아파요. 어디가 아프다고요? 머리가 아프다고요
tôi đau đầu .(ai đó hỏi lại) đau ở đâu ? tôi nói tôi đau đầu

Luyện tập dịch:

-어제 관악산에 갔어요. 어디에 갔다고요? 관악산에 갔다고요

-지금 백화점에 가요. 어디에 간다고요? 백화점에 간다고요

-영숙 씨를 만날 거예요. 누구를 만날 거라고요? 영숙 씨를 만날 거라고요

-세 시까지 오세요. 몇 시까지 오라고요? 세 시까지 오라고요

-불고기를 만듭시다. 뭘 만들자고요? 불고기를 만들자고요

-뭘 먹을 거예요? 뭘 먹을 거냐고요? 네, 뭘 먹을 거냐고요

-지금 2시예요. 몇 시라고요? 2시라고요

-걱장 마세요. 뭐라고요?  걱정 말라고요

4.들다(돈이)
-> tiêu, tốn, trả, dùng (tiền )​

-영호 씨는 한 학기에 학비가 얼마나 들어요?
bạn Young Ho học kỳ này đóng học phí bao nhiêu?

-요즘 생활비가 많이 들어서 죽겠어요
dạo này tiêu tiền sinh hoạt nhiều muốn chết mất

-결혼할 때 돈이 많이 드나요?
khi kết hôn tốn nhiều tiền chứ?

V는 데(에) N이/가 들다​

-김치 담그는 데 양넘이 많이 들어요
khi làm kim chi, cho nhiều gia vị vào

-동남아로 일 주일 여행하는 데 돈이 얼마나 들았어요?
đi du lịch ĐNÁ 1 tuần tốn đã tiêu hết nhiêu tiền ?

-이사하는 데 비용이 많이 들었어요
chí phí chuyển nhà khá tốn tiền

5.N-(이)면 충분하다
->chỉ cần….là đủ ​

-산꼭대기까지 1시간 반이면 충분해요
lên đến đỉnh núi chỉ cần 1 tiếng rưỡi là đủ

-여행하는 데 15만 원이면 충분할까요? 좀 모자랄 것 같아요
đi du lịch có 15 man đủ k ? hơi thiếu

A/V-(으) 면 충분하다​

-소고기를 1kg만 사면 충분할 거예요
chỉ cần mua 1 kg thịt bò chắ c là đủ

-저는 하루에 5시간 자면 충분해요
tôi ngủ ngày 5 tiếng là đủ

 Từ khóa: hoc tieng han nhap mon, hoc tieng han so cap, hoc tieng han trung cap, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc, tu dien viet han

— Tham khảo giáo trình tiếng Hàn Quốc trung cấp SNU 한국어3–

Hỏi đáp

Trao đổi