[Tiếng Hàn Trung Cấp] SNU 한국어3 Bài 26: 결혼하려면 아직 멀었어요

0
17130

Chương trình tự học tiếng Hàn Quốc qua giáo trình tiếng Hàn trung cấp 한국어 3 của trường Đại học quốc gia Seoul. Sau đây là tóm lược nội dung ngữ pháp, từ vựng quan trọng nhất trong bài 26.

[Tiếng Hàn Trung Cấp] SNU 한국어3 Bài 26: 결혼하려면 아직 멀었어요

1.V-(으)려면 멀었다 ​

->để làm một việc gì đó …còn lâu lắm, xa lắm, chưa thực hiện ngay được…​

한국말을 한국 사람같이 하려면 아직 멀었어요
còn lâu lắm mới có thể nói như người Hàn

-그 일을 끝내려면 멀었어요. 시작한 지 얼마 안 되었거든요
Việc này còn lâu mới kết thúc. Vì bắt đầu chưa được bao lâu

-취직하려면 멀었어. 아직 졸업도 못했는데
chưa thể đi làm được đâu. Còn chưa tốt nghiệp nữa mà

2.A-아/어하다 ​

->tính từ thường kết thúc đuôi 다. Nhưng khi nói, nhận xét, tường thuật về 1 người khác, thì A-아/어하다 (không nói về bản thân mình)​

-이 선물을 받으면 누구나 기뼈할 거예요
Bất cứ ai nhận món quà này chắc cũng vui

-민석 씨가 심한 감기에 걸려서 몹시 괴로워하고 있어요
Min Suk bị cảm nặng chắc là đang buồn phiền lắm đây

-내 동생은 경제학을 전공하고 싶어한다
Em tôi thích học ngành kinh tế

3.내가 듣기 [보기, 생각하기, 알기 ] 에는 ​

->Theo tôi nghe [thấy, suy nghĩ, biết ] rằng, là …​

-내가 듣기에는 하숙 생활도 재미있다고 하던데요
tôi nghe nói cuộc sống ở nhà trọ rất vui

-내가 보기에는 네가 잘못한 것 같아.
theo tôi thấy hình như bạn sai rồi

-내가 생각하기엔 중매 결혼보다 연애 결혼이 나은 것 같은데요
theo tôi nghĩ yêu nhau kết hôn thì hay hơn kết hôn qua giới thiệu

-제가 알기에 그분은 정치학을 전공하셨는데
theo tôi biết thì người đó đã học chuyên ngành chính trị

4.게다가​

->ngòai ra, hơn nữa, vả lại..​

-이 식당은 음식 값이 너무 비싸요. 게다가 맛도 없어요
quán ăn đó mắc, hơn nữa còn dở nữa

-오늘은 지각을 했어요. 게다가 시험도 못 봤어요
tôi hôm nay đi học trễ, đã vậy không thể dự thi

-이 자동차는 아주 튼튼해요. 게다가 기름도 적게 들어요
xe đó rất chắc chắn ,hơn nữa ít hao xăng

5.눈이 높다​

->khén chọn, đòi hỏi cao …​

-우리 언니는 눈이 높아서 아무나 사귀지 않아요
chị gái tôi “chảnh” quá nên không chơi với ai hết;)

-그 사람은 눈이 높아서 싼 옷은 입지 않아요
người đó rất kén chọn nên không mặc đồ rẻ tiền

-내 동생은 아무것도 마음에 들지 않는대요. 눈이 높거든요
nghe nói em tôi không vừa lòng thứ gì hết. vì nó kén quá

6.A/V -다고 하던데요​

->nghe nói, như lại, nghe đồn..​

-그 사람이 똑똑하다고 하던데요. 정말입니까?
nghe nói người đó thông minh ? đúng k?

-두 친구가 다투었다고 하던데요. 왜그랬대요?
nghe lại là hai người đó cãi nhau ? sao lại vậy?

N(이)라고 하던데요​

-약속 날짜가 22일이라고 하던데요
nghe nói ngày hẹn là ngày 22

-진아 씨는 아직 미혼이라고 하던데요
nghe nói Chi NA còn độc thân .

Từ khóa: hoc tieng han nhap mon, hoc tieng han so cap, hoc tieng han trung cap, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc, tu dien viet han

— Tham khảo giáo trình tiếng Hàn Quốc trung cấp SNU 한국어3–

Hỏi đáp

Trao đổi