Thang điểm đánh giá TOPIK mới

0
35105

Về thang điểm đánh giá xét đậu kì thi năng lực tiếng Hàn Quốc TOPIK mới.

Như nhiều bạn đã biết, từ kì thi năng lực tiếng Hàn Quốc TOPIK lần thứ 35, cấu trúc đề thi TOPIK đã có thay đổi. Vì thế đương nhiên thang điểm đánh giá việc đậu kì thi cũng thay đổi. Trước đây, bạn cần đạt số điểm tối·thiểu 40 trong tất·cả 4 phần thi để đạt cấp 1, 3, hoặc 5, và tối·thiểu 50 điểm trong tất·cả các phần thi để đạt cấp 2, 4 và 6. Điều đó có nghĩa là nếu như bạn đạt 70% tổng số điểm tối·đa nhưng có một phần bạn chỉ đạt 39 điểm thì bạn sẽ trượt. Bây giờ người ta chỉ xem·xét tổng số điểm bạn đạt được và quyết·định bạn đậu hay trượt cấp nào dựa vào số điểm đó. Điểm kém trong một hay vài phần thi không ảnh·hưởng đến kết·quả chung·cuộc. Sau đây là các cấp và mức điểm xét đậu tương·ứng cho kì thi TOPIK mới. 

ypworks thang diem topik 2015

Hỏi đáp

Trao đổi