Cách nói gián tiếp trong tiếng Hàn – Bài 2D ~자고 하다

Cách nói gián tiếp phần 4

0
5762

Bài số 4 phần CÁCH NÓI GIÁN TIẾP ~자고 하다

Tiếp nối loạt bài về cách nói gián tiếp trong tiếng Hàn, đây là bài số 4.

Nội dung bài: Học  về cách nói gián tiếp khi rủ rê ai đó làm gì.
말하는 사람이 하거나 다른 사람에게서 들은 권유나 제안의 내용을 간접적으로 옮겨 말할 때 쓴다.

Nội dung chi tiết bằng tiếng Việt các bạn xem trong video nhé ^^.

Link youtube!

Dưới đây là một số ví dụ:
(1) 영미: 언니한테 아까 무슨 말을 했어요?
미영: 내일 만나자고 했어요.
Young-mi: Ban nãy em nói gì với chị thế?
Mi-young: À, em bảo hẹn gặp ngày mai.
(2) 크면 꼭 결혼하자고 미아와 약속했어요. Anh ấy đã hẹn ước với Mai sẽ lấy nhau khi họ lớn lên.
(3) 친구에게 전화를 걸어 영화를 보러 가자고 했어요. Tôi gọi điện thoại rủ bạn đi xem phim.
(4) 다른 사람들이 좀 더 기다리자고 했지만 내가 싫다고 했어요. Anh ấy bảo đợi mọi người thêm một lát nhưng tôi bảo không thích thế.
(5) 재민이가 너 좀 보자고 한다. Jae-min hẹn gặp cậu đấy.
(6) 철수는 친구에게 같이 사업을 하자고 청했다. Cheol-soo đề nghị với bạn cùng làm ăn.
(7) 민우는 철수에게 토론을 하자고 제안했다. Min-woo đề xuất cùng thảo luận với Cheol-soo.

(*외국인을 위한 한국어 문법)

YPWORKS Keywords: hoc tieng han nhap mon, hoc tieng han so cap, hoc tieng han trung cap, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc, tu dien viet han

Hỏi đáp

Trao đổi