Bài thi nghe TOPIK 1 lần thứ 41

0
34130

Các bạn nên bấm giờ và làm bài thi này trên máy tính để hiệu quả cao nhất!

Trong bài này, các bạn sẽ được thi thử bài thi nghe năng lực tiếng hàn quốc TOPIK 1 lần thứ 41. Thời gian làm bài thi là 40 phút, bài thi gồm 30 câu hỏi. Các bạn hãy tự đặt giờ làm bài thi nhé.

Bài thi nghe năng lực tiếng hàn quốc TOPIK 1 lần thứ 41

Cách làm: Chọn đáp án đúng với mẫu câu bằng cách click vào đáp án. Khi hoàn thành bài thi, bạn bấm nút xem đáp án ở cuối bài thi để xem mình làm được bao nhiêu câu đúng nhé.

제40회 TOPIK I 듣기

Thời gian: 40 phút

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Câu 6:

Câu 7:

Câu 8:

Câu 9:

Câu 10:

Câu 11:

Câu 12:

Câu 13:

Câu 14:

Câu 15:

Câu 16:

Câu 17:

Câu 18:

Câu 19:

Câu 20:

Câu 21:

Câu 22:

Câu 23:

Câu 24:

Câu 25:

Câu 26:

Câu 27:

Câu 28:

Câu 29:

Câu 30:


 

Hỏi đáp

Trao đổi