Quyền Tổng thống Hàn Quốc khẳng định điều hành đất nước “minh bạch”

0
1860

Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đã có bài phát biểu gửi đến toàn dân lúc 8h tối ngày 09/12/2016, sau khi Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu đình chỉ quyền Tổng thống của bà Park Geun-hye. Ông Hwang khẳng định nỗ lực hết sức trên cương vị mới là Quyền Tổng thống, điều hành đất nước một cách minh bạch, đưa đất nước thoát khỏi tình hình hỗn loạn ngày nay, trở lại quỹ đạo ổn định.

Ngay sau khi kết quả bỏ phiếu của Quốc hội được công bố đồng nghĩa với việc bà Park Geun-hye chính thức trở thành Tổng thống “thực vật”, đương kim Thủ tướng Hwang đã có chủ trì cuộc họp nội các khẩn cấp để bàn thảo hướng điều hành đất nước không có Tổng thống.

Phát biểu tại buổi họp báo ngay sau cuộc họp này, Thủ tướng khẳng định trong bối cảnh nghiêm trọng như hiện nay, mọi công tác điều hành đất nước đều không thể để bị chậm trễ và mọi vị trí quan trọng trong bộ máy Chính phủ không được bỏ trống.

Thủ tướng Hwang Kyo-ahn tuyên bố nhận “nhiệm vụ” được người dân giao phó (chiếu theo Hiến pháp), khẳng định sẽ duy trì thế an ninh quốc phòng vững vàng, đồng thời tiếp tục công tác đối phó với vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên thông qua các kênh ngoại giao chặt chẽ trong cộng đồng quốc tế. Ông cũng nhấn mạnh mọi vấn đề ngoại giao vẫn sẽ được duy trì thực hiện.

Về kinh tế, Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ trước tiên sẽ tập trung ổn định thị trường tài chính ngoại hối, duy trì mức tín nhiệm quốc gia. Để làm được điều này, ông Hwang cho biết Chính phủ sẽ song song đối phó linh hoạt với các yếu tố rủi ro, bất ổn, thắt chặt hệ thống đối phó bất thường để sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra.
Qua bài phát biểu, Thủ tướng kêu gọi người dân khích lệ, động viên công tác điều hành Nhà nước, khẳng định sẽ lắng nghe và phản ánh đúng tâm tư tình cảm của người dân trong mọi đại sự quốc gia. Đồng thời, ông Hwang cũng đề nghị Quốc hội sẽ hợp tác để tình hình đất nước nhanh chóng ổn định trở lại. Ông nhấn mạnh Chính phủ và Quốc hội phải thắt chặt trao đổi, nỗ lực hết mức giải quyết các vấn đề như an ninh quốc gia, hồi phục kinh tế và an sinh xã hội. Thủ tướng kêu gọi tất cả công chức Nhà nước phải nhận thức được tính chất nghiêm trọng của tình hình hiện nay, cùng đồng lòng hướng đến người dân trong mọi nhiệm vụ được giao phó.

Hwang Kyo-ahn (황교안 국무총리)

hwang_kyo_ahn

Đương kim Thủ tướng, Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn tốt nghiệp Tiến sĩ Luật trường Đh Sunggyunkwan, đỗ kỳ thi Tư pháp lần thứ 23 năm 1981. Từ sau đó đến năm 2011, ông hoạt động chủ yếu trong các cơ quan kiểm sát của Hàn Quốc. Từ tháng 3/2013 đến tháng 6/2015, ông giữ chức Bộ trưởng Tư pháp của Hàn Quốc, từ tháng 6/2015 đến nay giữ chức Thủ tướng và sau ngày 9/12 khi Tổng thống Park Geun-hye bị Quốc hội bỏ phiếu đình chỉ quyền lực, ông Hwang đảm nhiệm vai trò Quyền Tổng thống (theo Hiến pháp Hàn Quốc).

Từng giữ nhiều trọng trách trong bộ máy Chính phủ Hàn Quốc như

* Tham khảo toàn văn bài phát biểu của Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-an

황교안 대통령권한대행 국무총리 대국민 담화문

존경하는 국민 여러분!

저는 참으로 무겁고 안타까운 심정으로 이 자리에 섰습니다.

오늘 국회에서 대통령 탄핵소추안이 의결되었습니다.

대통령을 보좌해온 저로서 지금의 상황에 이르게 된 데에 대해서 깊은 책임감을 느끼고 있습니다.

국민 여러분께 진심으로 송구하다는 말씀을 드립니다.

현재 우리는 대내외적으로 많은 어려움에 직면해 있습니다.

최근 일련의 사태로 국정동력이 떨어져가고 있다는 우려가 많습니다.

국가적으로 엄중한 상황에서 국정이 한시라도 표류하거나 공백이 생겨서는 안 될 것이라고 생각합니다.

이런 중차대한 시점에 저는 헌법이 정한 바, 저에게 부여된 대통령 권한대행의 책무를 참으로 무겁게 받들고, 아무리 어려운 상황이 있어도 국정을 안정적으로 관리하는데 헌신의 노력을 다하겠습니다.

전 국무위원 그리고 모든 공직자들과 함께 오직 국민과 국가만 생각하며 국정관리의 책임과 역할에 최선을 다 하겠습니다.

국민 여러분의 뜻을 겸허히 받들어 바르고 투명하게 국정을 운영해 나가겠습니다.

무엇보다 정부는 굳건한 안보태세를 유지하겠습니다.

북한은 올해도 핵실험과 미사일 도발을 계속 이어나가며 고도화하고 있습니다.

정부는 빈틈 없는 국방태세를 유지하는 한편, 국제사회와의 긴밀한 공조를 통해서 북핵문제에 철저히 대응해 나갈 것입니다.

국가의 안위를 지키는데 총력을 기울이겠습니다.

외교 정책도 차질 없이 수행하겠습니다.

미국에서는 곧 새로운 행정부가 출범하는 등 세계 정세가 급변하고 있습니다.

이러한 여건 변화에 적극 대응해서 한미 동맹을 비롯한 우방국과의 협력을 굳건히 하는 등 국익을 지켜나가는 데 노력 다하겠습니다.

정부는 우선적으로 금융외환시장을 안정시키고, 국가신인도를 유지하기 위한 노력을 경주하겠습니다.

이를 위해 현재의 경제 비상대응체계를 보다 공고히 하여 각종 위험요인에 능동적으로 대응하는 한편, 상황 변화에 신속히 대처해 나가도록 하겠습니다.

침체된 경제를 어떻게든 회복시키고 일자리를 확충하는데 총력을 기울이겠습니다.

서민생활 안정과 국민안전 강화에 필요한 대책들을 촘촘히 챙겨 국민 여러분에게 체감하실 수 있도록 모든 힘을 쏟겠습니다.

존경하는 국민 여러분!

저는 최근 국민 여러분께서 평화적 집회 등으로 민주적 의사표시를 하시는 모습에서 성숙한 대한민국의 미래를 볼 수 있었습니다.

정부는 국민 여러분의 목소리를 경청하여 최대한 국정에 반영토록 하겠습니다.

이제는 거리의 목소리가 현재의 국가위기를 극복하는 동력으로 승화되도록 국민 여러분께서도 뜻을 모아주시기를 머리 숙여 간곡히 당부를 드립니다.

여야 정치권과 국회에 부탁드립니다.

국가와 국민이 하루속히 안정을 되찾을 수 있도록 힘과 지혜를 모아 주시기를 바랍니다.

정부도 국회와 긴밀히 소통하면서 국가안보, 경제회생, 민생해결과 함께 국정안정에 최선을 다 하겠습니다.

지금 같은 엄중한 시기에 공직자들의 소명의식과 헌신이 무엇보다도 중요합니다. 공직자 여러분께서도 오직 국민과 함께 한다는 자세로 심기일전하여 주어진 책무를 충실히 수행해 주시기를 바랍니다.

존경하는 국민 여러분!

지금 세계가 대한민국을 주시하고 있습니다.

그동안 우리는 외환위기, 국제금융위기, 각종 사회갈등 등 여러 위기와 혼란을 슬기롭게 극복해왔습니다.

나라 안팎의 위기극복을 위해 다시 한 번 힘을 모아 주십시오.

국정운영에 한치의 흔들림이 없도록 적극적인 협조와 성원을 보내주실 것을 간곡히 호소드립니다.

감사합니다.

 

Hỏi đáp

Trao đổi