[NHẬP MÔN] BÀI 5 – PHỤ ÂM CĂNG VÀ BẬT HƠI TRONG TIẾNG HÀN QUỐC

0
11035

PHỤ ÂM CĂNG VÀ BẬT HƠI TRONG TIẾNG HÀN QUỐC (9)

Phụ âm tiếng Hàn được tạo nên dựa theo hình dạng cơ quan phát âm tương ứng.

Như đã học trong bài trước, chúng ta biết tiếng Hàn có 19 phụ âm, có thể được chia thành 3 nhóm gồm các phụ âm cơ bản (phụ âm thường), phụ âm căng và phụ âm bật hơi.

ㄱ   [g/k]

ㄲ [kk]

ㅋ [kh]

ㄷ   [d/t]

ㄸ [tt]

ㅌ [th]

ㅂ   [b/p]

ㅃ [pp]

ㅍ [ph]

ㅅ   [s]

ㅆ [ss’]

ㅈ   [j]

ㅉ [jj’]

ㅊ [ch]

PHỤ ÂM BẬT HƠI

PHỤ ÂM CĂNG

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
YPWORKS Keywords: hoc tieng han nhap mon, hoc tieng han so cap, hoc tieng han trung cap, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc, tu dien viet han

Hỏi đáp

Trao đổi