Trắc nghiệm vui về 독립문 (Dongnimmun)

0
372513

Để kiểm tra về hiểu biết của các bạn về 독립문. Chúng ta hãy thử bài test nhỏ 3 câu thôi nhé.

Nếu bạn chưa biết về di tích này. Tham khảo thêm thông tin về 독립문 tại đây.

Hỏi đáp

Trao đổi