LUYỆN DỊCH HÀN-VIỆT

0
1093

[PHẦN 2] 헬리콥터를 우버처럼 빌려타는 시대가 온다

Văn bản gốc “2020 한국이 열광할 세계 트렌드” – KOTRA 글로벌 비즈니스 전망

모바일로 이용 가능한 헬리콥터 공유 서비스

? Đoạn 1 –  패스트고의 헬리콥터 공유 서비스는 베트남 북부 지역의 관광 명소인 하롱베이 인근을 여행할 수 있는 패스트 헬리 투어 (Fast Heli Tour), 웨딩 촬영을 위한 패스트 헬리 웨딩 (Fast Heli Wedding), 위급한 환자를 픽업하는 의료 응급 헬리콥터 서비시인 스카이 SOS (Sky SOS), 기타 비지니스를 지원하는 스카이플러스 (Sky Plus) 등 총 4가지로 나뉜다. 아직 모든 서비스가 상용화되진 않았지만, 패스트고는 이 모든 서비스를 단계적으로 제공할 예정이다.

⇒ FastGo cung cấp 4 dịch vụ đi chung trực thăng gọi qua ứng dung trên điện thoại bao gồm (1) Fast Heli Tour – dịch vụ tour ngắm cảnh Hạ Long (điểm du lịch nổi tiếng ở miền Bắc Việt Nam) bằng trực thăng; (2) Fast Heli Wedding – cung cấp cho dịch vụ cưới hỏi, đón dâu; (3) Sky SOS – dịch vụ cứu trợ đặc biệt, y tế khẩn cấp, đưa đón bệnh nhân nguy cấp và (4) Sky Plus – dịch vụ theo yêu cầu dịch chuyển của cá nhân khách hàng. Hãng dự kiến sẽ triển khai cung cấp cả 4 dịch vụ này theo giai đoạn.

? Đoạn 2 –  패스트 스카이 이용 가격은 한화로 약 15만~45만 원 (12분, 25분, 40분 등), 60만 원 (웨딩 촬영), 160만~470만 원 (관광지 환승투어) 등 코스에 따라 다르며 서비스 이용은 패스트고가 제공하는 모바일 애플리케이션만 있으면 간단히  해결할 수 있다. 사용자가 애플리케이션에 원하는 서비스 종류, 날짜, 시간, 탑승인원 등 간단한 정보를 입력하면 정해진 시간에 하롱베이 지역의 뚜언처우 (Tuan Chau) 탑승장에서 여정을 시작할 수 있다.

Chi phí cho các dịch vụ Fast Sky (gọi trực thăng đi chung) của FastGo khác nhau tùy theo từng loại dịch vụ như vào khoảng 150.000~450.000 KRW (tùy thời gian 12’, 25’, 45’) đối với Fast Heli tour, 600.000 KRW với Fast Heli wedding, 1.600.000~ 4.700.000 KRW cho dịch vụ tour du lịch có trung chuyển giữa các điểm đến. Để sử dụng dịch vụ, khách hàng chỉ cần cài đặt ứng dụng do hãng cung cấp, nhập các thông tin gồm loại hình dịch vụ, ngày giờ, số người là có thể lên đường. Điểm xuất phát là bãi đỗ trực thăng Tuần Châu ở thành phố Hạ Long.

 

헬리콥터 trực thăng
베트남 북부 지역 miền bắc Việt Nam
관광 명소 điểm du lịch nổi tiếng
상용화되다 thương mại hóa
애플리케이션 ứng dụng (app)
탑승하다 lên (máy bay) *탑승권, 탑승장, 등
인원 số người, thành viên

Hỏi đáp

Trao đổi