fbpx

한국어 문법 (초급 1)

30 NGỮ PHÁP CƠ BẢN TIẾNG HÀN QUỐC 

한국어 문법 (초급)

안녕하세요?  프엉입니다 . Chào các bạn ^^

Những ngữ pháp cơ bản có thể được ví như thân và những cành lớn của một cái cây vậy. Phải có nền tảng vững chắc thì các cành non mới nhú và vươn xa được. Khi học môn ngôn ngữ mới, nhất là tiếng Hàn Quốc có cấu trúc ngữ pháp, trật tự câu khác hẳn với tiếng Việt thì các bạn mới học chắc chắn sẽ có nhiều bỡ ngỡ khó khăn. Tuy nhiên, mình tin rằng, chỉ cần chúng ta đi từng bước, xây dựng cho bản thân nền tảng vững chắc cả về ngữ pháp và từ vựng từ những bài sơ cấp đầu tiên, thì chắc chắn dần dần các bạn sẽ làm chủ được ngôn ngữ thú vị này. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những ngữ pháp cơ bản tiếng Hàn trình độ sơ cấp nhé.

Thân mến ^^ Hoàng Kim Phượng

숙명여자대학교 – Trường Đại học nữ có hơn 100 năm tuổi, nằm ngay tại trung tâm thủ đô Seoul, đây cũng là ngôi trường thân yêu nơi P theo học khóa thạc sĩ chuyên ngành sư phạm tiếng Hàn Quốc

한국어 문법 (초급) – Những ngữ pháp cơ bản của cơ bản mà bạn nhất định phải nắm chắc khi học tiếng Hàn Quốc ^^

Danh từ 입니다./입니까? – Cấu trúc đầu tiên đơn giản nhất, dùng khi diễn đạt chủ ngữ của câu là một danh từ nào đó.

Tiểu từ ~은 /는 đứng liền sau danh từ, cho biết danh từ đó là chủ thể hoặc chủ ngữ của câu

Cái này/ Cái đó/ Cái kia – 이것/저것/그것

Ở đây/ Ở đó/ Ở kia – 여기/저기/거기

Tiểu từ chỉ nơi chốn ~에 đi với động từ 있다/없다 biểu thị sự tồn tại

Từ vựng chỉ vị trí

Tiểu từ 이/가

Danh từ/ 아니다

Chia động từ thời hiện tại với đuôi -ㅂ니다./ -습니다./ -ㅂ니까?/ -습니까?

Tiểu từ ~을/를 đứng liền sau danh từ, cho biết danh từ đó là đối thể chịu tác động của động từ (ngoại động từ) theo sau

Hai ý nghĩa cơ bản của tiểu từ ~에, chỉ hướng chuyển động và thời gian

Tiểu từ ~에서 đứng sau danh từ chỉ nơi chốn, cho biết địa điểm nơi xảy ra hành động

DANH SÁCH BÀI HỌC

30 NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN CĂN BẢN – Bài 1: 명사입니다./입니까?

Để bắt đầu những bước đi đầu tiên khi học tiếng Hàn Quốc, chúng ta...

30 NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN CĂN BẢN – Bài 2: Tiểu từ ~은/는

Để bắt đầu những bước đi đầu tiên khi học tiếng Hàn Quốc, chúng ta...

30 NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN CĂN BẢN – Bài 3: 이것/저것/그것

Để bắt đầu những bước đi đầu tiên khi học tiếng Hàn Quốc, chúng ta...

30 NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN CĂN BẢN – Bài 4: 여기/저기/거기

Để bắt đầu những bước đi đầu tiên khi học tiếng Hàn Quốc, chúng ta...

30 NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN CĂN BẢN – Bài 5: ~ 에 있다

Để bắt đầu những bước đi đầu tiên khi học tiếng Hàn Quốc, chúng ta...

30 NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN CĂN BẢN – Bài 6: ~이/가 아니다

Để bắt đầu những bước đi đầu tiên khi học tiếng Hàn Quốc, chúng ta...

30 NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN CĂN BẢN – Bài 7: 동사-ㅂ니다./ 동사-습니다./동사 -ㅂ니까?/ 동사-습니까?

Để bắt đầu những bước đi đầu tiên khi học tiếng Hàn Quốc, chúng ta...

30 NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN CĂN BẢN- Bài 8: Tiểu từ ~을/를

Để bắt đầu những bước đi đầu tiên khi học tiếng Hàn Quốc, chúng ta...

30 NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN CĂN BẢN – Bài 9: ~에 (가다/오다)

Để bắt đầu những bước đi đầu tiên khi học tiếng Hàn Quốc, chúng ta...

30 NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN CĂN BẢN – Bài 10: Tiểu từ ~에서

Để bắt đầu những bước đi đầu tiên khi học tiếng Hàn Quốc, chúng ta...

30 NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN NHẬP MÔN – Bài 11: Tiểu từ ~하고, ~와/과 , ~(이)랑

Để bắt đầu những bước đi đầu tiên khi học tiếng Hàn Quốc, chúng ta...

30 NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN CĂN BẢN – Bài 12: Số từ ~ 숫자

Trong bài 30 ngữ pháp tiếng hàn nhập môn này, chúng ta sẽ học về số...
TIẾNG HÀN NHẬP MÔN YPWORKS

Hỏi đáp

Trao đổi