fbpx
Home Authors Posts by pumeou

pumeou

38 POSTS 0 BÌNH LUẬN
TIẾNG HÀN QUỐC SƠ CẤP I

[SƠ CẤP I] BÀI 2 – ĐÂY LÀ CÁI GÌ?

Ngữ pháp tiếng Hàn Quốc cơ bản - Đây là cái gì? Ở bài trước, các bạn đã biết cách chào hỏi và giới thiệu...
TIẾNG HÀN QUỐC SƠ CẤP I

[SƠ CẤP I] BÀI 1 – CHÀO HỎI VÀ GIỚI THIỆU BẰNG TIẾNG HÀN...

CHÀO HỎI VÀ GIỚI THIỆU - 인사     HỘI THOẠI 1 A: 안녕하십니까? B: 네, 안녕하십니까? A: 프엉입니다. 만나서 반갑습니다. B: 저는 곽명입니다. 반갑습니다.   HỘI THOẠI 2 A: 안녕하십니까? B: 네, 안녕하십니까? A: 저는...
TIẾNG HÀN QUỐC NHẬP MÔN

[NHẬP MÔN] BÀI 8 – NHỮNG LỜI CHÀO CƠ BẢN VÀ TỪ VỰNG THEO...

HỘI THOẠI CĂN BẢN Có một số câu hội thoại mà ban đầu chúng ta sẽ học theo đúng kiểu ... con vẹt, tức là...
TIẾNG HÀN QUỐC NHẬP MÔN

[NHẬP MÔN] BÀI 7 – GHÉP ÂM TIẾNG HÀN

GHÉP ÂM TIẾNG HÀN Thực tế, trong các bài trước về nguyên âm và phụ âm, chúng ta đã ghép và tìm hiểu cách đọc...
TIẾNG HÀN QUỐC NHẬP MÔN

[NHẬP MÔN] BÀI 6 – PHỤ ÂM CUỐI TIẾNG HÀN QUỐC

PHỤ ÂM CUỐI (7) Dù phụ âm cuối của một âm tiết có được biểu hiện bằng một phụ âm nào đó trong 19 phụ âm...
TIẾNG HÀN QUỐC NHẬP MÔN

[NHẬP MÔN] BÀI 5 – PHỤ ÂM CĂNG VÀ BẬT HƠI TRONG TIẾNG HÀN...

PHỤ ÂM CĂNG VÀ BẬT HƠI TRONG TIẾNG HÀN QUỐC (9) Phụ âm tiếng Hàn được tạo nên dựa theo hình dạng cơ quan phát...
TIẾNG HÀN QUỐC NHẬP MÔN

[NHẬP MÔN] BÀI 4 – PHỤ ÂM THƯỜNG TRONG TIẾNG HÀN QUỐC (10)

PHỤ ÂM THƯỜNG (10) Trong hai bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về các nguyên âm trong tiếng Hàn. Cũng giống như tiếng...

BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG HÀN QUỐC (P.1) 사동

Có nhiều bạn hỏi mình về BỊ ĐỘNG trong tiếng Hàn Quốc. Nói thật là bản thân mình đến bây giờ, tức sau gần...

게으르다 – LƯỜI BIẾNG

게으르다 - LƯỜI BIẾNG Là nguyên nhân cản trở việc ‘nhận thức’, có ý nghĩa khác xa ‘느리다 - chậm’ 조현용 <우리말 깨따름 사전> 중에서 ‘게으르다’ và...