Bài thi đọc năng lực tiếng Hàn Quốc TOPIK1 Lần thứ 37

Cuộc thi năng lực tiếng Hàn (한국어능력시험) do Bộ Giáo dục Hàn Quốc phối hợp cùng Viện Giáo dục quốc tế quốc gia (NIIED-National Institute for International Education) tổ chức dành cho đối tượng là những người không sử dụng tiếng Hàn như ngôn ngữ mẹ đẻ. Để tiện cho các bạn ôn thi năng lực tiếng Hàn Quốc (TOPIK), YPWORKS cung cấp cho các bạn bài thi thử trực tuyến một số lần thi trước. Cụ thể, trong phần này, các bạn sẽ thử sức với phần thi đọc trong đề thi TOPIK 1 lần thứ 37. Hi vọng các bạn sẽ đạt được kết quả thi tốt cho các kì thi sắp tới. Tiêu chuẩn đánh giá kết quả thi TOPIK các bạn tham khảo tại bài viết “Tiêu chuẩn đánh giá năng lực tiếng Hàn Quốc” nhé.

제37회 TOPIK I 읽기

Thời gian: 60 phút

Câu 31:

Câu 32:

Câu 33:

Câu 34:

Câu 35:

Câu 36:

Câu 37:

Câu 38:

Câu 39:

Câu 40:

Câu 41:

Câu 42:

Câu 43:

Câu 44:

Câu 45:

Câu 46:

Câu 47:

Câu 48:

Câu 49:

Câu 50:

Câu 51:

Câu 52:

Câu 53:

Câu 54:

Câu 55:

Câu 56:

Câu 57:

Câu 58:

Câu 59:

Câu 60:

Câu 61:

Câu 62:

Câu 63:

Câu 64:

Câu 65:

Câu 66:

Câu 67:

Câu 68:

Câu 69:

Câu 70:


 

Hỏi đáp

Trao đổi